rodina

Chcete byť súčasťou tímu?

Ste digitálny rodák? Ste nadšení pre CBD a zachránite svet? Znie vám nezávislý výskum a milí kolegovia?

Neustále hľadáme nových kolegov. Takže môžete hovoriť dánsky a anglicky, chcete byť súčasťou kreatívneho tímu?

Náš súčasný tím sa skladá z množstva rôznych osobností, profilov a širokej škály. Nesúdime podľa vonkajšieho pohlavia, náboženstva, farby pleti, sexuality alebo zdravotného postihnutia. Spoločným menovateľom je, že sme čestní a robíme maximum.

Na oplátku vám ponúkame, aby ste sa pripojili k našej rodine. Máme dobrú spoluprácu, staráme sa o seba a máme riadiacu štruktúru pre palačinky (nie americké palačinky), kde môžete každý deň pomáhať pri rozhodovaní.

Tešíme sa na vaše pripomienky.

učňovský

Ste študent a máte kompetencie / záujmy v oblasti žurnalistiky / textovej práce, grafiky / dizajnu, online marketingu alebo vývoja webu, môžete nás kontaktovať na adrese: [Email protected]

voľné miesta

Momentálne nemáme žiadne voľné pracovné miesta.

Vždy však môžete prihlásiť prostredníctvom nevyžiadaných žiadostí [Email protected]