Brukeropplevelse

For deg i de skandinaviske landene, Danmark, Sverige og Norge, har vi en veldig stor Facebook-gruppe på dansk språk om cannabisolje og utvinning (23.000 XNUMX+ medlemmer) der alle er velkomne til å diskutere cannabisolje fra oss. I dette godt besøkt forumet gir vi gode råd til hverandre og støtter hverandre på tvers av sykdommer og lidelser.

Du er også velkommen fra skandinaviske land, og her er lenken til gruppen -> http://www.facebook.com/groups/Cannabinoider/

Hvor kan jeg kjøpe cannabisolje til min kreftsyke sønn om ti år? Virker det mot alvorlig epilepsi? Kan jeg slippe lykkepiller og bruke cannabis til depresjonen?

Spørsmålene, de gode rådene og mirakelhistoriene er mange når du klikker på en av de danske Facebook-gruppene som støtter medisinsk cannabis.

Fra 28 slags medisiner til cannabis

Her søker syke dansker hjelp og deler sine erfaringer med den ulovlige planten.

En av dem som bruker gruppene mye er 35 år gamle Kevin William Simpson, som har lidd av angst og depresjon:

- Jeg gikk fra å ta 28 forskjellige typer sterk medisin til å erstatte det hele med cannabismedisin og en sunn, organisk livsstil, sier han.

Syke strømmer til cannabisgruppe

I tillegg til å være bruker av cannabismedisiner, er Kevin William Simpson også en aktiv debattant og administrator i gruppen "Medical Cannabis- We are in recovery."

Gruppen ble stiftet i juni 2013, og siden har den gått sterkt:

- Hver dag er det mange nye brukere, og det er alt fra bestefar med kreft til den unge moren hvis barn har epilepsi, forklarer Kevin William Simpson.

Rådgivning utenfor leger

I likhet med de andre administratorene i Facebook-gruppen, har Kevin William Simpson ingen medisinsk utdanning. Likevel mener han det er forsvarlig å formidle kunnskap om medisinsk cannabis: ´

- Vi påpeker hele tiden at vi ikke er eksperter, men at vi viderefører ekspertkunnskap og at vi alle har personlig erfaring med medisinsk cannabis. Vi er et levende bevis på at det fungerer, forklarer han.

De to hovedformålene med Facebook-gruppene er å trekke oppmerksomhet til de gunstige effektene av cannabisplanten og å legalisere den til medisinsk bruk. Men pasienter må i økende grad være rustet til å ta vare på sin egen sykdom:

- I motsetning til det etablerte behandlingssystemet, ønsker vi ikke å ta beslutninger for mennesker. Det er til syvende og sist opp til folk å bestemme seg for om de skal bruke medisinsk cannabis eller ikke, erklærer Kevin William Simpson.

Fra taper til mirakelmedisin

Interessen for medisinsk cannabis har økt sterkt ettersom flere land har legalisert medisinsk cannabis i ulik grad de siste årene. Blant annet Nederland, Israel og USA.

Men det har også bidratt til at danskene generelt blir mer åpne for alternativ medisin, forklarer forsker Lasse Skovgaard, som er tilknyttet Institutt for folkehelsevitenskap ved Universitetet i København:

- Økobølgen har skylt over oss og har ført til en økt skepsis mot moderne medisin. Og en oppfatning av at det er bedre å styrke sin egen kropp med naturlige behandlinger enn å bruke kunstig kjemi, forklarer han.

I gamle dager var legens ord lovlige, og de stilte ikke spørsmål ved medisinen de fikk. Men dette er ikke lenger tilfelle:

- Vi tar skjebnen vår i egne hender. Også når det gjelder sykdom. Og denne tendensen forverres spesielt av kroniske og alvorlige sykdommer som leddgikt eller kreft. Her er det mer sannsynlig at mange tar alternative veier, sier Lasse Skovgaard.

Av Anders Thorkil Bechgaard

Har du spørsmål?

Vi er klare til å hjelpe deg - enten det er kosttilskudd, eller livskvalitet.