Zakonodavstvo i običaji

Endocini proizvodi su legalni prema važećim propisima EU-a i udovoljavaju ograničenju za sadržaj THC-a u proizvodima od konoplje od najviše 0,2% THC-a, u nekim Endoca proizvodima uopće nema THC-a.

U Dansku, naših preko 20.000 XNUMX korisnika isporučuje se bez carinskih slučajeva.

Opet dostavljamo na Grenland, bez carinskih sanduka.

Za Švedsku naši korisnici imaju i isporuke bez carinskih slučajeva.

U Norvešku, ponovno isporučujemo bez carinskih problema.

Zbog slobodnog kretanja robe u EU, vi kao privatna osoba imate pravo primati svoje organske proizvode Endoca kanabisa CBD iz zemlje EU u kojoj je proizvod legalan i isporučen vam u Danskoj i drugim zemljama EU.

Slobodno kretanje robe Europski parlament - na raspolaganju

Slobodno kretanje robe, što je prva od četiri temeljne slobode na unutarnjem tržištu, osigurava se ukidanjem carina i kvantitativnih ograničenja i zabranom mjera s jednakim učinkom. Načela međusobnog priznavanja, uklanjanje fizičkih i tehničkih prepreka i promicanje standardizacije dodani su za daljnje dovršavanje unutarnjeg tržišta. Usvajanjem novog pravnog okvira 2008. godine znatno su ojačani plasman proizvoda, slobodno kretanje robe, sustav nadzora tržišta EU i oznaka CE.

Nadalje, načelo međusobnog priznavanja konsolidirano je da obuhvati širok spektar drugih proizvoda koji nisu obuhvaćeni usklađivanjem s EU-om. Pročitajte više ovdje: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/38/fri-rorlighet-for-varor

pravna osnova  

Članci 26. i 28. do 37. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

UNUTARNJE POLITIKE I DJELOVANJA UNIJE - UNUTARNJE TRŽIŠTE

Članak 26

(bivši članak 14. UIO)

1. Unija donosi mjere za uspostavljanje unutarnjeg tržišta ili za osiguranje njegovog funkcioniranja u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora.

2. Unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica na kojem je slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala u skladu s odredbama Ugovora.

3. Vijeće će na prijedlog Komisije utvrditi smjernice i uvjete potrebne za postizanje uravnoteženog napretka u svim odnosnim sektorima.

BESPLATNO kretanje robe

Članak 28

(bivši članak 23. UIO)

1. Unija, između ostalog, carinska unija, koja obuhvaća sve razmjene robe, koja zabranjuje carine na uvoz izvoza i izvoza u druge države članice, kao i sve pristojbe s jednakim učinkom, te uvođenje zajedničke carinske tarife na treće zemlje.

2. Odredbe članka 30. i poglavlja 3. ove glave primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz država članica i na proizvode podrijetlom iz trećih zemalja koji se slobodno prodaju u državama članicama.

Članak 29

(bivši članak 24. UIO)

Roba koja se slobodno prodaje u državi članici znači ona koja potječe iz treće zemlje za koju su ispunjene formalnosti koje je država članica odredila u svrhu uvoza i za koju je ta država odredila primjenjive carine i pristojbe s jednakim učinkom, i za koje ove carine nisu u cijelosti ili djelomično vraćene.

KAPITEL 1

CARINSKA UNIJA

Članak 30

(bivši članak 25. UIO)

Carine na uvoz i izvoz i druge pristojbe s jednakim učinkom zabranjene su između država članica. To se odnosi i na financijske dužnosti.

Članak 31

(bivši članak 26. UIO)

Vijeće, na prijedlog Komisije, utvrđuje carine zajedničke carinske tarife.

Članak 32

(bivši članak 27. UIO)

U izvršavanju dužnosti koje su joj povjerene u skladu s ovim poglavljem, Komisija će uzeti u obzir:

(a) potrebu za promicanjem trgovine između država članica i trećih zemalja

(b) razvijanje uvjeta konkurencije u Uniji do te mjere da ovi razvoj jača konkurentnost poduzeća;

(c) potrebe Unije za opskrbom sirovinama i poluproizvodima, istodobno osiguravajući da se ne naruše uvjeti konkurencije između država članica u pogledu gotovih proizvoda.

(d) potrebu da se izbjegnu ozbiljni poremećaji u gospodarskom životu država članica i da se osigura racionalan razvoj proizvodnje i povećanje potrošnje unutar Unije.

KAPITEL 2

CARINSKA SURADNJA

Članak 33

(bivši članak 135. UIO)

U okviru Ugovora, Europski parlament i Vijeće u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom poduzimaju mjere za jačanje carinske suradnje između država članica te između njih i Komisije.

KAPITEL 3

ZABRANA KOLIČINSKIH OGRANIČAVANJA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA

Članak 34

(bivši članak 28. UIO)

Kvantitativna ograničenja uvoza kao i sve mjere s jednakim učinkom zabranjene su između država članica.

Članak 35

(bivši članak 29. UIO)

Kvantitativna ograničenja izvoza kao i sve mjere s jednakim učinkom zabranjene su između država članica.

Članak 36

(bivši članak 30. UIO)

Odredbe članaka 34. i 35. ne isključuju takve zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili tranzita koji su opravdani razlozima javnog morala, javnog reda, javne sigurnosti, zaštite života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite biljaka, zaštita nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti ili zaštita industrijskog i komercijalnog vlasništva. Međutim, ove zabrane ili ograničenja ne smiju predstavljati sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikriveno ograničenje trgovine između država članica.

Članak 37

(bivši članak 31. UIO)

1. Države članice prilagođavaju državne trgovinske monopole kako bi isključile svaku diskriminaciju prema državljanima država članica s obzirom na opskrbne i tržišne uvjete.

Odredbe ovog članka primjenjuju se na svako tijelo preko kojeg država članica, de jure ili de facto, izravno ili neizravno, kontrolira, usmjerava ili vidljivo utječe na uvoz ili izvoz između država članica. Te se odredbe odnose i na monopole koji imaju državnu licencu.

2. Države članice će se suzdržati od uvođenja novih mjera suprotno onima iz stavka 1. Načela iz stavka XNUMX. ili ograničavaju područje primjene članaka koji se odnose na zabranu carina i kvantitativna ograničenja između država članica.

3. Ako državni monopol trgovine povlači propis koji ima za cilj olakšavanje prodaje ili bolje uporabe poljoprivrednih proizvoda, primjena odredaba ovog članka osigurava jednaka jamstva za zapošljavanje i životni standard dotičnih proizvođača.

Pročitajte ih ovdje ->  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

O njihovim pogledima na CBD i kanabis možete pročitati u Danskoj agenciji za lijekove. Pitanja i odgovori o medicinskoj kanabisu: Što je legalno? -> http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/

Imate li pitanja?

Spremni smo vam pomoći - bilo da se radi o dodacima ili kvaliteti života.