Zakonodavstvo i carina

Endocas proizvodi su legalni prema važećim EU propisima i udovoljavaju ograničenju za sadržaj THC-a u konopljim proizvodima od najviše 0,2% THC, u nekim Endoca proizvodima uopće nema THC sadržaja.

U Dansku naših preko 20.000 XNUMX korisnika isporučujemo bez carinskih slučajeva.

Nažalost za Grenland, ne možemo isporučiti.

Za Švedsku naši korisnici doživljavaju i isporuke bez carinskih slučajeva.

U Norvešku, Od početka februara 2020., prijevoznik je obavijestio UPS da više neće moći isporučiti CBD proizvode izvan Europske unije (EU). Prije toga vidjeli smo tri carinska slučaja u Norveškoj u 2018. 2019. Naši trgovci u Norveškoj vidjeli su da su sve pošiljke isporučene. Nažalost, zbog novih pravila transporta izvan EU, više ne možemo dostavljati Norvešku.

Zbog slobodnog kretanja robe u EU, vi kao privatna osoba imate pravo dobiti svoje organske proizvode Endoca kanabisa CBD iz zemlje EU u kojoj je proizvod legalan i isporučen vam u Danskoj i drugim zemljama EU.

Slobodno kretanje robe Europski parlament - na raspolaganju

Slobodno kretanje robe, što je prva od četiri temeljne slobode na unutarnjem tržištu, osigurava se ukidanjem carina i kvantitativnih ograničenja i zabranom mjera s jednakim učinkom. Načela uzajamnog priznavanja, uklanjanja fizičkih i tehničkih prepreka i promocija standardizacije dodani su za daljnje dovršavanje unutrašnjeg tržišta. Usvajanjem novog zakonskog okvira 2008. godine znatno su ojačani plasman proizvoda, slobodno kretanje robe, sustav nadzora tržišta EU i oznaka CE.

Nadalje, načelo međusobnog priznavanja konsolidirano je da obuhvati širok spektar drugih proizvoda koji nisu obuhvaćeni harmonizacijom sa EU. Pročitajte više ovdje: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/38/fri-rorlighet-for-varor

pravni osnov

Članci 26. i 28. do 37. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

UNUTARNJE POLITIKE I MERE UNIJE - UNUTARNJE TRŽIŠTE

Član 26

(bivši član 14. UIO)

1. Unija donosi mjere za uspostavljanje unutarnjeg tržišta ili za osiguranje njegovog funkcioniranja u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora.

2. Unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica u kojem je slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala u skladu s odredbama Ugovora.

3. Vijeće će na prijedlog Komisije utvrditi smjernice i uvjete potrebne za postizanje uravnoteženog napretka u svim dotičnim sektorima.

BESPLATNO kretanje robe

Član 28

(bivši član 23. UIO)

1. Unija, između ostalog, carinska unija, koja obuhvaća sve razmjene robe, a koja zabranjuje carine na uvoz iz i izvoz u druge države članice, kao i sve pristojbe s jednakim učinkom, te uvođenje zajedničke carinske tarife na treće zemlje.

2. Odredbe članka 30. i poglavlja 3. ove glave primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz država članica i na proizvode podrijetlom iz trećih zemalja koji se slobodno prodaju u državama članicama.

Član 29

(bivši član 24. UIO)

Roba koja se slobodno prodaje u državi članici znači ona koja potječe iz treće zemlje za koju je dotična država članica ispunila formalnosti potrebne za uvoz i za koju je ta država odredila primjenjive carine i pristojbe s jednakim učinkom, i za koje ove carine nisu u potpunosti ili djelomično nadoknađene.

KAPITEL 1

CARINSKA UNIJA

Član 30

(bivši član 25. UIO)

Carine na uvoz i izvoz i druge dažbine s jednakim učinkom zabranjene su između država članica. Ovo se odnosi i na finansijske dažbine.

Član 31

(bivši član 26. UIO)

Vijeće, na prijedlog Komisije, utvrđuje carine zajedničke carinske tarife.

Član 32

(bivši član 27. UIO)

U izvršavanju dužnosti koje su joj povjerene u skladu s ovim poglavljem, Komisija će uzeti u obzir:

(a) potrebu za promicanjem trgovine između država članica i trećih zemalja

(b) razvoj uslova konkurencije u Uniji do te mere da ovi razvoj jača konkurentnost preduzeća;

(c) potrebe Unije za opskrbom sirovinama i poluproizvodima, istodobno osiguravajući da se ne naruše uslovi konkurencije između država članica u pogledu gotovih proizvoda.

(d) potrebu da se izbjegnu ozbiljni poremećaji u ekonomskom životu država članica i da se osigura racionalan razvoj proizvodnje i povećanje potrošnje unutar Unije.

KAPITEL 2

carinske saradnje

Član 33

(bivši član 135. UIO)

U okviru Ugovora, Europski parlament i Vijeće u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom poduzimaju mjere za jačanje carinske suradnje između država članica te između njih i Komisije.

KAPITEL 3

ZABRANA KOLIČINSKIH OGRANIČAVANJA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA

Član 34

(bivši član 28. UIO)

Kvantitativna ograničenja uvoza kao i sve mjere s jednakim učinkom zabranjene su između država članica.

Član 35

(bivši član 29. UIO)

Kvantitativna ograničenja izvoza kao i sve mjere s jednakim učinkom zabranjene su između država članica.

Član 36

(bivši član 30. UIO)

Odredbe članaka 34. i 35. ne isključuju takve zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili tranzita koji su opravdani razlozima javnog morala, javnog reda, javne sigurnosti, zaštite života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite biljaka, zaštita nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti ili zaštita industrijske i trgovačke imovine. Međutim, ove zabrane ili ograničenja ne smiju predstavljati sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikriveno ograničenje trgovine između država članica.

Član 37

(bivši član 31. UIO)

1. Države članice prilagođavaju državne trgovinske monopole kako bi isključile bilo kakvu diskriminaciju prema državljanima država članica s obzirom na nabavne i tržišne uvjete.

Odredbe ovog članka primjenjuju se na svako tijelo preko kojeg država članica, de jure ili de facto, izravno ili neizravno, kontrolira, usmjerava ili vidljivo utječe na uvoz ili izvoz između država članica. Te se odredbe odnose i na monopole koji imaju državnu dozvolu.

2. Države članice uzdržavaju se od uvođenja novih mjera suprotno onima iz stavka 1. Načela iz stavka XNUMX. ili ograničavaju područje primjene članaka koji se odnose na zabranu carina i kvantitativna ograničenja između država članica.

3. Ako državni monopol trgovine uključuje propis koji je osmišljen kako bi se olakšalo stavljanje u promet ili bolja upotreba poljoprivrednih proizvoda, primjena odredaba ovog članka osigurava jednake garancije za zapošljavanje i životni standard dotičnih proizvođača.

Pročitajte ih ovdje -> http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Više o njihovim pogledima na CBD i kanabis možete pročitati u Danskoj agenciji za lijekove. Pitanja i odgovori o medicinskoj kanabisu: šta je legalno? -> http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/

Imate li pitanja?

Spremni smo da vam pomognemo - bilo da su suplementi ili kvaliteta života.